ICSI in combinatie met een MESA- of PESA-behandeling

Soms blijkt uit het vruchtbaarheidsonderzoek bij de man dat er helemaal geen zaadcellen aanwezig zijn. Uiteraard wordt er in zo’n geval verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ontbreken van de zaadcellen. Blijkt hieruit dat er sprake is van een verstopping in het afvoersysteem (de weg die de zaadcellen afleggen voordat zij het lichaam verlaten), dan komt de man wellicht in aanmerking voor een MESA- of PESA-behandeling.

Wat is een MESA-behandeling?

De afkorting MESA staat voor microchirurgische epididymale sperma aspiratie. De meeste mannen vinden de woorden “chirurgie” en “sperma” niet zo lekker klinken samen, omdat deze woordcombinatie een chirurgische ingreep in of bij de testikels impliceert. Helaas is dat precies wat een MESA-behandeling inhoudt: een ingreep waarbij de bijbal wordt geopend door de chirurg, waarna hij of zij probeert zaadcellen op te zuigen uit de bijbal. Eén geruststelling: deze ingreep vindt altijd plaats onder volledige narcose, dus je krijgt er als man zijnde niets van mee.

Wat is een PESA-behandeling?

De hierboven genoemde MESA-behandeling is nogal een moeilijke ingreep, vandaar dat veel ziekenhuizen en vruchtbaarheidsklinieken wordt gekozen om in plaats daarvan een PESA-behandeling uit te voeren. Bij PESA wordt de bijbal niet geopend, maar in plaats daarvan verdoofd en aangeprikt. Bij deze punctie worden zaadcellen uit de bijbal opgezogen.

Deze behandeling kan poliklinisch, onder lokale verdoving worden uitgevoerd. De laborant is hierbij aanwezig. Hij of zij beoordeelt het verkregen zaad ter plekke en kijkt of er voldoende beweeglijke zaadcellen aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan wordt vervolgens de andere bijbal aangeprikt.

Na de MESA-behandeling of PESA-behandeling

De zaadcellen die met de MESA- of PESA-behandeling worden verkregen, worden ingevroren. Dit lukt helaas echter niet in alle gevallen: bij zo’n 60% van de stellen is de behandeling en het daaropvolgende invriestraject succesvol.

Lukt het om de zaadcellen in te vriezen, dan komt het paar vervolgens in aanmerking voor een ICSI-behandeling. Deze verloopt in feite hetzelfde als een ICSI-traject waaraan geen MESA- of PESA-behandeling voorafgegaan is.

Doet het pijn?

Hoewel de ingreep plaatsvindt onder algehele of plaatselijke verdoving, kan de man wel last hebben van napijn. Van te voren is niet te zeggen hoe ernstig deze pijn zal zijn, omdat de ervaringen van man tot man verschillen. De pijn is vaak goed te bestrijden met paracetamol.

Na het ondergaan van een MESA-behandeling is het belangrijk dat je als man voldoende rust in acht neemt, om op deze manier het risico op nabloedingen te verminderen. Gemiddeld ben je een dag of vier uit de running, bij een actief beroep circa een week. Ook mag je zo’n vier weken niet sporten.

Tot slot is seksuele gemeenschap in de eerste week na de operatie af te raden. Maar… waarschijnlijk zullen de meeste mannen daar op dat moment geen probleem mee hebben, sterker nog: veel mannen moeten na een operatie “daar” absoluut niet denken aan seks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *